Van Hal Adviespraktijk
Vitality, ageing and a life with dementia

Wat we doen

Wij zijn koploper in het ontwikkelen van concepten voor ouderen en ouderen met dementie. We werken elke dag aan de emancipatie van ouderen, de integratie in de maatschappij en nadrukkelijk de verbinding met de jonge(re) generatie . Ons pionierswerk wordt breed erkend in het buitenland. Een actueel voorbeeld is Villaggio Emmanuele F.M. Emanuele in Italië, een inclusieve woonwijk voor mensen met dementie, eigendom van de Fondazione Roma. Van Hal Adviespraktijk BV doet al enkele jaren de supervisie op dit project en is om de week hands-on aanwezig in Rome.

Focus op het individu
Wij kijken nadrukkelijk naar het individu, waarbij wij ons realiseren dat ieder persoon uniek is met eigen waarden, interesses en aspiraties. We moedigen iedereen aan om het normale dagelijks leven voort te zetten. Door onze concepten worden mensen gestimuleerd om hun dagelijkse routine te onderhouden en hun bezigheden te continueren. Een nietinstitutionele omgeving en de integratie in de maatschappij geeft mensen met en zonder dementie het juiste houvast voor het ervaren en beleven van een normaal leven. Vrijheid van leven en bewegen -buiten en binnen- in de maatschappij geeft vele kansen voor een actief sociaal leven.

Mensen met dementie zijn allereerst en vooral vrienden, familie, buren en medeleden van de samenleving. Het feit dat ze een specifiek medisch probleem hebben is secundair.
Wij bereiden de samenleving voor op de komende generatie ouderen.